Navigace

Obsah

Zpět

Závěrečný účet obce Týniště za rok 2021

Závěrečný účet obce Týniště byl projednán a schválen usnesením č. 117/19/22   na veřejném zasedání Zastupitelstva obce Týniště dne 20. 05. 2022 v zasedací místnosti OÚ.

Závěrečný účet za rok 2021

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Týniště za rok 2021

 

Účetní výkazy:

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ( FIN 2-12 M) k 31.12.2021

Rozvaha k 31.12.2021

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2021

Příloha k 31.12.2021

Vyvěšeno: 27. 5. 2022

Datum sejmutí: 30. 6. 2023

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět