Navigace

Obsah

Zpět

Závěrečný účet obce Týniště za rok 2020

Závěrečný účet obce Týniště byl projednán a schválen usnesením č. 89/14/21   na veřejném zasedání Zastupitelstva obce Týniště dne 20. 06. 2021 v zasedací místnosti OÚ.

Závěrečný účet-2020 (344.1 kB)

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření (209.73 kB)

Účetní výkazy:

Výkaz o plnění rozpočtu (Fin 2-12 M) k 31.12.2020.pdf (70.13 kB)

Rozvaha k 31.12.2020.pdf (70.61 kB)

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2020.pdf (68.51 kB)

Příloha k 31.12.2020.pdf (94.74 kB)

Vyvěšeno: 25. 6. 2021

Datum sejmutí: 30. 6. 2022

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět