Navigace

Obsah

Zpět

Návrh závěrečného účtu obce Týniště za rok 2021

Návrh Závěrečného účtu bude projednán na veřejném zasedání Zastupitelstva obce Týniště dne 20. 05. 2022 v zasedací místnosti OÚ. Pro doplňující informace nebo připomínky kontaktujte obecní úřad. Kompletní podklady a všechny součásti Závěrečného účtu jsou zveřejněny dálkovým přístupem na webových stránkách obce Týniště nebo jsou k nahlédnutí na obecním úřadu.

Návrh Závěrečného účtu obceTýniště za rok 2021 (337.92 kB)

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Týniště za rok 2021 (365.44 kB)

 

Účetní výkazy Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ( FIN 2-12 M) k 31.12.2021 (91.52 kB)

                       Rozvaha k 31.12.2021 (65.62 kB)

                       Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2021 (63.96 kB)

                       Příloha k 31.12.2021 (116.33 kB) 

Vyvěšeno: 4. 5. 2022

Datum sejmutí: 20. 5. 2022

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět