Navigace

Obsah

Stránka

IAC - nabídka zaměstnání

Společnost International Automotive Components Group s.r.o. je výrobcem vnitřního vybavení automobilů
a na závodě Přeštice 1 zaměstnává 870 zaměstnanců. Z důvodu rozšiřování výroby hledá kandidáty na pozici pracovník/pracovnice ve výrobě.

28. 8. 2017 Zobrazit více

Africký mor prasat - první výskyt v České republice

Základní informaci a odkaz na internetové stránky SVS , kde najdete aktuální informace k vývoji nákazové situace AMP.
Tato platforma bude stejně jako při ptačí chřipce hlavním informačním zdrojem SVS navenek.
https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/africky-mor-prasat-amp/
KVS SVS pro Zlínský kraj připravuje vydání MVO a stanovení 10 km pásma „oblasti zamoření“.
V tuto chvíli nejde o žádné drama, důležité je dodržování všech zásad BIOLOGICKÉ BEZPEČNOSTI všech chovů prasat, rychlé hlášení a asanace všech uhynulých divočáků a jejich virologické vyšetření v SVÚ.
Všichni chovatelé, včetně drobnochovatelů, kteří chovají více než 1 prase, mají povinnost být zaregistrováni v ústřední evidenci !
http://www.cmsch.cz/ustredni-evidence/prasata/registrace-provozovny
Na asanaci kadáverů divočáků, zejm. přiblížení do místa naložení nákladním vozidlem kafilérie, je nutné zapojit OBEC, myslivce a v odůvodněných případech HZS.
§ 40 odst. 3) veterinárního zákona č. 166/1999 Sb.: Není-li znám chovatel, má ohlašovací povinnost podle odstavce 1 písm. a) ten, komu náleží nebo kdo spravuje místo nálezu kadáveru. V tomto případě hradí náklady neškodného odstranění kadáveru obec.
Volně žijící zvěř nemá „chovatele“, jde o přírodní bohatství představované populacemi druhů volně žijících živočichů.
Obec, v jejímž k.ú. se nález kadáveru nachází, se také musí podílet na nezbytné součinnosti a pomoci, zejména při přibližování kadáverů na místa přístupná dopravním prostředkům kafilérie a při jejich nakládání (k tomu mohou být nápomocni např. i místní myslivci nebo hasiči).
Uhynulé prase do váhy cca 25 kg je možné odevzdat v igelitovém pytli přímo na inspektorátech KVS. Nutná je co nejpřesnější identifikace místa nálezu a jméno, adresa a kontakt na nálezce. Za tuto součinnost je možné nálezci vyplatit nálezné „vzorkovné“ ve výši 1000,-Kč.
Dospělá uhynulá prasata je nutné ohlásit obci, kafilérii tel: 376 393 283 a KVS. Svoz kadáveru k odběru vzorků zajistí kafilérie.
Hlášení nálezů nebo podezření z nákazy: krizový telefon KVSP: 720 995 205
Všechny kontakty KVS najdete https://www.svscr.cz/statni-veterinarni-sprava/organizacni-utvary-statni-veterinarni-spravy/kvs-pro-plzensky-kraj/

30. 6. 2017 Zobrazit více

Výstraha "NEBEZPEČÍ POŽÁRU" platná pro Plzeňský kraj od 22.6.2017

Výstrahu na jev „NEBEZPEČÍ POŽÁRU“ platnou pro Plzeňský kraj od 22.6.2017-12,00 hod do odvolání.

23. 6. 2017 Zobrazit více

Ochrana zvířat při sklizni a sečích

Vážení zemědělci,
jménem SZIF bychom Vás chtěli i v letošním roce upozornit na zákonnou povinnost informovat uživatele honiteb v případě, že chystáte na svých pozemcích seč.
V příloze zasíláme rovněž informační leták pro zemědělce o portálu senosec.czu.cz, kde se může zemědělec registrovat a pomocí portálu může uživatele honiteb také informovat.

25. 5. 2017 Zobrazit více

2.Setkání rodáků obce Týniště - 17.6.2017

2.Setkání rodáků obce Týniště se uskuteční dne 17.6.2017. Jste srdečně zváni!

1. 5. 2017 Zobrazit více

PF 2016

PF 2016

18. 12. 2015 Zobrazit více

Pozvánka na zpívání u vánočního stromku 24.12.2015

Srdečně zveme všechny obyvatele a chalupáře obce, ke společnému zpívání u vánočního stromku.

18. 12. 2015 Zobrazit více

Výzva ke členství v oblastní odbočce Plzeň – jih SONS ČR

Dovolujeme si Vás informovat o možnosti stát se členem oblastní odbočky Plzeň - jih Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR. V příloze uvedeno znění naší výzvy, která podává základní informace o našem spolku a také, co by členství v tomto spolku zrakově či jinak zdravotně handicapovanému, ale i naprosto zdravému občanu přineslo.
Bc. Milan Včelák
předseda Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR

2. 12. 2015 Zobrazit více

Říjnové vydání zpravodaje Prevence do každé rodiny

Říjnové vydání zpravodaje Prevence do každé rodiny

9. 10. 2015 Zobrazit více

Ministerstvo vnitra zprovoznilo nový web o migraci

Ministerstvo vnitra dnes, v pondělí 7. září 2015, zprovoznilo nové webové stránky o migraci. Na novém portálu najde veřejnost, novináři i státní správa řadu aktuálních statistik, informace o integraci cizinců, tiskové zprávy nebo důležité dokumenty, které se migrační politiky týkají.
Na webu www.mvcr.cz/migrace je též možno nalézt rozsáhlý slovníček pojmů, odpovědi na často kladené dotazy nebo nejdůležitější kontakty na resortní odbor azylové a migrační politiky. Odbor tisku a PR bude webový portál i nadále rozvíjet.
Resort vnitra chce zprovozněním webu vyvrátit rozličné mýty, které ve společnosti kolují, a uvádět informace na pravou míru. „Nechceme šířit paniku, ale naopak lidi uklidnit. Jsem přesvědčen, že naše republika situaci zvládá a je připravena ji zvládnout i v budoucnu,“ deklaroval ministr vnitra Milan Chovanec a připomněl, že například po internetu se šíří různé, v uvozovkách zaručené zprávy. „Chceme dát občanům jasnou a zřetelnou informační bázi,“ okomentoval Chovanec vznik nového portálu. „Zprávy chceme uvolňovat hned, jakmile to bude možné, aby občané České republiky věděli, jaká je situace, co se v daný den událo, kolik migrantů přišlo a jaký je například stav v našich uprchlických zařízeních,“ dodal ministr vnitra.

Ze základní stránky nového webu je navíc možné přejít přímo na weby Služby cizinecké policie nebo Správy uprchlických zařízení. Ministerstvo vnitra bude stránky dále aktivně rozšiřovat o aktuální zprávy a informace.
Lucie Nováková
ředitelka odboru tisku a public relations

15. 9. 2015

Stránka