Navigace

Obsah

Stránka

Výstraha ČHMÚ nebezpečí požárů pro Plzeňský kraj

Výstraha ČHMÚ nebezpečí požárů pro Plzeňský kraj

6. 8. 2018 Zobrazit více

Fousky z.s. - Kastrace koček zdarma

Fousky z.s. ve spolupráci s KasPro z.s. vám nabízí pomoc s úhradou nákladů na kastraci vaší kočky.

21. 3. 2018 Zobrazit více

IAC - nabídka zaměstnání

Společnost International Automotive Components Group s.r.o. je výrobcem vnitřního vybavení automobilů
a na závodě Přeštice 1 zaměstnává 870 zaměstnanců. Z důvodu rozšiřování výroby hledá kandidáty na pozici pracovník/pracovnice ve výrobě.

28. 8. 2017 Zobrazit více

Africký mor prasat - první výskyt v České republice

Základní informaci a odkaz na internetové stránky SVS , kde najdete aktuální informace k vývoji nákazové situace AMP.
Tato platforma bude stejně jako při ptačí chřipce hlavním informačním zdrojem SVS navenek.
https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/africky-mor-prasat-amp/
KVS SVS pro Zlínský kraj připravuje vydání MVO a stanovení 10 km pásma „oblasti zamoření“.
V tuto chvíli nejde o žádné drama, důležité je dodržování všech zásad BIOLOGICKÉ BEZPEČNOSTI všech chovů prasat, rychlé hlášení a asanace všech uhynulých divočáků a jejich virologické vyšetření v SVÚ.
Všichni chovatelé, včetně drobnochovatelů, kteří chovají více než 1 prase, mají povinnost být zaregistrováni v ústřední evidenci !
http://www.cmsch.cz/ustredni-evidence/prasata/registrace-provozovny
Na asanaci kadáverů divočáků, zejm. přiblížení do místa naložení nákladním vozidlem kafilérie, je nutné zapojit OBEC, myslivce a v odůvodněných případech HZS.
§ 40 odst. 3) veterinárního zákona č. 166/1999 Sb.: Není-li znám chovatel, má ohlašovací povinnost podle odstavce 1 písm. a) ten, komu náleží nebo kdo spravuje místo nálezu kadáveru. V tomto případě hradí náklady neškodného odstranění kadáveru obec.
Volně žijící zvěř nemá „chovatele“, jde o přírodní bohatství představované populacemi druhů volně žijících živočichů.
Obec, v jejímž k.ú. se nález kadáveru nachází, se také musí podílet na nezbytné součinnosti a pomoci, zejména při přibližování kadáverů na místa přístupná dopravním prostředkům kafilérie a při jejich nakládání (k tomu mohou být nápomocni např. i místní myslivci nebo hasiči).
Uhynulé prase do váhy cca 25 kg je možné odevzdat v igelitovém pytli přímo na inspektorátech KVS. Nutná je co nejpřesnější identifikace místa nálezu a jméno, adresa a kontakt na nálezce. Za tuto součinnost je možné nálezci vyplatit nálezné „vzorkovné“ ve výši 1000,-Kč.
Dospělá uhynulá prasata je nutné ohlásit obci, kafilérii tel: 376 393 283 a KVS. Svoz kadáveru k odběru vzorků zajistí kafilérie.
Hlášení nálezů nebo podezření z nákazy: krizový telefon KVSP: 720 995 205
Všechny kontakty KVS najdete https://www.svscr.cz/statni-veterinarni-sprava/organizacni-utvary-statni-veterinarni-spravy/kvs-pro-plzensky-kraj/

30. 6. 2017 Zobrazit více

Výstraha "NEBEZPEČÍ POŽÁRU" platná pro Plzeňský kraj od 22.6.2017

Výstrahu na jev „NEBEZPEČÍ POŽÁRU“ platnou pro Plzeňský kraj od 22.6.2017-12,00 hod do odvolání.

23. 6. 2017 Zobrazit více

Ochrana zvířat při sklizni a sečích

Vážení zemědělci,
jménem SZIF bychom Vás chtěli i v letošním roce upozornit na zákonnou povinnost informovat uživatele honiteb v případě, že chystáte na svých pozemcích seč.
V příloze zasíláme rovněž informační leták pro zemědělce o portálu senosec.czu.cz, kde se může zemědělec registrovat a pomocí portálu může uživatele honiteb také informovat.

25. 5. 2017 Zobrazit více

2.Setkání rodáků obce Týniště - 17.6.2017

2.Setkání rodáků obce Týniště se uskuteční dne 17.6.2017. Jste srdečně zváni!

1. 5. 2017 Zobrazit více

PF 2016

PF 2016

18. 12. 2015 Zobrazit více

Pozvánka na zpívání u vánočního stromku 24.12.2015

Srdečně zveme všechny obyvatele a chalupáře obce, ke společnému zpívání u vánočního stromku.

18. 12. 2015 Zobrazit více

Výzva ke členství v oblastní odbočce Plzeň – jih SONS ČR

Dovolujeme si Vás informovat o možnosti stát se členem oblastní odbočky Plzeň - jih Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR. V příloze uvedeno znění naší výzvy, která podává základní informace o našem spolku a také, co by členství v tomto spolku zrakově či jinak zdravotně handicapovanému, ale i naprosto zdravému občanu přineslo.
Bc. Milan Včelák
předseda Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR

2. 12. 2015 Zobrazit více

Stránka