Navigace

Obsah

Africký mor prasat - první výskyt v České republice

Typ: ostatní
Základní informaci a odkaz na internetové stránky SVS , kde najdete aktuální informace k vývoji nákazové situace AMP.

Tato platforma bude stejně jako při ptačí chřipce hlavním informačním zdrojem SVS navenek.
https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/africky-mor-prasat-amp/
KVS SVS pro Zlínský kraj připravuje vydání MVO a stanovení 10 km pásma „oblasti zamoření“.
V tuto chvíli nejde o žádné drama, důležité je dodržování všech zásad BIOLOGICKÉ BEZPEČNOSTI všech chovů prasat, rychlé hlášení a asanace všech uhynulých divočáků a jejich virologické vyšetření v SVÚ.
Všichni chovatelé, včetně drobnochovatelů, kteří chovají více než 1 prase, mají povinnost být zaregistrováni v ústřední evidenci !
http://www.cmsch.cz/ustredni-evidence/prasata/registrace-provozovny
Na asanaci kadáverů divočáků, zejm. přiblížení do místa naložení nákladním vozidlem kafilérie, je nutné zapojit OBEC, myslivce a v odůvodněných případech HZS.
§ 40 odst. 3) veterinárního zákona č. 166/1999 Sb.: Není-li znám chovatel, má ohlašovací povinnost podle odstavce 1 písm. a) ten, komu náleží nebo kdo spravuje místo nálezu kadáveru. V tomto případě hradí náklady neškodného odstranění kadáveru obec.
Volně žijící zvěř nemá „chovatele“, jde o přírodní bohatství představované populacemi druhů volně žijících živočichů.
Obec, v jejímž k.ú. se nález kadáveru nachází, se také musí podílet na nezbytné součinnosti a pomoci, zejména při přibližování kadáverů na místa přístupná dopravním prostředkům kafilérie a při jejich nakládání (k tomu mohou být nápomocni např. i místní myslivci nebo hasiči).
Uhynulé prase do váhy cca 25 kg je možné odevzdat v igelitovém pytli přímo na inspektorátech KVS. Nutná je co nejpřesnější identifikace místa nálezu a jméno, adresa a kontakt na nálezce. Za tuto součinnost je možné nálezci vyplatit nálezné „vzorkovné“ ve výši 1000,-Kč.
Dospělá uhynulá prasata je nutné ohlásit obci, kafilérii tel: 376 393 283 a KVS. Svoz kadáveru k odběru vzorků zajistí kafilérie.
Hlášení nálezů nebo podezření z nákazy: krizový telefon KVSP: 720 995 205
Všechny kontakty KVS najdete https://www.svscr.cz/statni-veterinarni-sprava/organizacni-utvary-statni-veterinarni-spravy/kvs-pro-plzensky-kraj/

 

Výskyt Afrického moru prasat v České republice


Vytvořeno: 30. 6. 2017
Poslední aktualizace: 19. 11. 2017 21:03
Autor: Správce Webu